صندلی های چرخدار و صندلی های حمل و نقل

- Jan 04, 2018-

صندلی های چرخدار و صندلی های حمل و نقل ، كسانی را كه به طور دائم یا موقت معلول هستند ، قادر به تحرک بیشتر می كنند تا بتوانند به راحتی در منازل خود و هنگام خارج شدن از محل به راحتی در محل زندگی كنند. افراد دارای معلولیت با صندلی های چرخدار می توانند استقلال بیشتری در خانه کسب کنند و با کمترین کمک به مکانهای بیشتری بروند. اگر شما یا شخصی که دوستش دارید به صندلی حمل و نقل یا صندلی چرخدار احتیاج دارید ، صندلی چرخدار JIANLIAN می تواند به شما کمک کند تا یک مدل ایده آل برای نیازهای خود و یا آنها را با قیمت رقابتی بدست آورید

یک جفت:کوسن صندلی چرخدار بادی بعدی:که بهترین ویلچر برقی یا دستی است