درباره پیش واژه ویلچر

- Dec 05, 2020-

درباره پیش واژه ویلچر

زندگی اغلب رابطه دو نفر را «آشناترین غریبه» توصیف می کند، به این معنی که اگرچه رابطه دو نفر صمیمی است، اما به درک عمیقی دست نداده است. در فکر نزدیک تر، در محصولات لوازم جانبی، من می ترسم صندلی چرخدار نیز آشنا ترین و بسیار عجیب ترین لوازم جانبی ما هستند.

دلیل آن آشنا است، چرا که صندلی چرخدار احتمالا ً بیشتر مردم می توانند بگویند یکی از سه لوازم جانبی برتر، کاربرد افراد بیشتر، تولید بیشتر است. لوازم جانبی چین به طور کلی، تنوع نسبتاً کوچک است، محصولات بازار در چند دسته متمرکزتر هستند که بزرگترین آن ها صندلی چرخدار است.

اما آیا مردم واقعا با صندلی چرخدار آشنا هستند؟

ميتوني اسم قسمت ها رو بذاري؟

ميدوني چطوري ازش استفاده کني؟

چرا هنوز قیمت بالای محصول در چنین محیط رقابتی وجود دارد؟

چیز اصلی این است که بدانید چگونه انتخاب کنید؟

اگر همه اینها را نمی دانید، می گویید غریبه ها غریبه نیستند؟

صندلی چرخدار، نه تنها اختلال عملکرد فیزیکی و سالمندان به عنوان یک ابزار مهم برای تحرک استفاده می شود، بلکه به ورزش دست می یابند و مکمل مهمی در جامعه شرکت می کنند، در این مورد ما به متخصصان خود برای همه نیاز داریم تا دانش ویلچر را تفسیر کنند، به همه مشاوره می دهند تا صندلی چرخدار بخرند.


یک جفت:چرخ های رولاتور بعدی:آشنایی با تخت بیمارستان