مزیت مدفوع حمام

- Oct 15, 2020-

مزیت مدفوع حمام

در فناوری موجود نیمکت صندلی تجهیزات مهمی برای نشستن و استراحت موقت مردم است. در زندگی روزمره نیمکت صندلی ضروری است و در همه جا دیده می شود. مهم نیست که در خانواده، مکان عمومی و یا در وسایل مختلف حمل و نقل، نیمکت صندلی ضروری است. برای حمام کردن در حمام، یا حمام کردن سالمندان، کودکان یا معلولان خانواده، برخی افراد دوست دارند نیمکت را به حمام ببرند و سپس خود روی نیمکت حمام کنند یا اجازه دهند سالمندان، کودکان، زنان باردار یا اعضای خانواده معلول روی نیمکت بنشینند تا حمام کنند. همانطور که همه ما می دانیم، رطوبت در حمام کاملا بزرگ است، نیمکت چوبی قرار داده شده در یک محیط مرطوب برای مدت طولانی آسان است برای تبدیل شدن به فاسد یا قالبی، بسیار بر زندگی نیمکت تاثیر می گذارد؛ مدفوع پلاستیکی در حالی که توانایی مرطوب قوی تر است، اما زمین در داخل حمام مرطوب است، نشسته بر روی نیمکت فعالیت کمی، و یا به دلیل افراد دیگر در افرادی که بر روی نیمکت نشسته در هنگام پاک کردن آن آسان است به نیمکت برای مقابله با آسیب به نشستن بر روی نیمکت، بزرگسالان جوان سالم ممکن است سقوط حتی مجروح unscathed، تمام سنین ، با این حال اگر کودک بیمار به دلیل نیمکت به سقوط کرد ، عواقب غیر قابل تصور خواهد بود. در این زمان سری مدفوع حمام ما با استفاده از یک سطح پلاستیکی، یک قاب فلزی، و پاهای لاستیکی تفاوتی را برای اطمینان از ایمنی ماشین برای کاربر ارائه کرد.


یک جفت:توضیحات مربوط به نگهداری صندلی چرخدار بعدی:مزیت توسعه ماشین شیفت