بخشی از 2015 FIME - میامی، ایالات متحده آمریکا

- Aug 29, 2015-

ما در سال 2015 FIME در میامی آمریکا شرکت کردند و ملاقات بسیاری از دوستان جدید و قدیمی وجود دارد.
یک جفت:نه بعدی:اعضای روی صندلی چرخدار باید با توجه به پرداخت?