چگونه می توان در مورد مقابله با ویلچر پیش رفت

- Nov 16, 2017-

کنار آمدن با ویلچر می تواند یکی از دشوارترین انتقالاتی باشد که هر شخص می تواند در زندگی خود انجام دهد. برای اولین بار ، آزادی حرکت آزادانه و بدون هیچ گونه کمک ، تجملی است که رها کردن بسیار سخت است. از طرف دیگر ، قرار گرفتن در ویلچر به آنقدر قدرت و استحکام ذهنی را می طلبد که بتواند بدون تلخی بپذیرد و در بسیاری موارد ، عدم اعتقاد به خود ، بسیاری از افراد را در بهبودی خود از یک حادثه فلج کننده باز می گرداند.

پس چگونه می توانید با ویلچر مقابله کنید؟ به ما اجازه می دهد راهها را بشماریم.

  • یک نگرش مثبت.

  • اعتماد به نفس و اعتماد به نفس.

  • خودتان را با افرادی که مراقبت می کنند احاطه کنید.

  • برنامه های دولت و گروه های مدنی.

  • روال خاصی پیدا کنید که برای شما مفید باشد.

01.jpg

یک جفت:صندلی کمدی بعدی:نمایشگاه کانتون در پاییز 2018