پیرمرد چگونه از کشتی می ترسد حمام کند؟

- Oct 31, 2020-

چگونه پیرمرد از ترس از کشتی غسل می کند؟

صندلی دوش: اجازه دادن به سالخورده ها با مشکلات حرکتی دیگر مشکلی ندارد.

چرا از صندلی دوش استفاده کنیم؟

در سرویس بهداشتی ، خطر بسیار خطرناک شدن افراد مسن به دلیل لغزنده بودن زمین بسیار زیاد است ، افراد مسن لباس کمتری می پوشند ، پشتیبانی کمتری دارند ، برای مدت طولانی ایستاده و سرگیجه دارند. بنابراین ، مهم نیست که در خانه یا م institutionسسه ای برای سالمندان ، باید هنگام مراقبت از سالمندان اجازه نشستن داشته باشید تا از وقوع حوادث کاسته شود.

تأثیر اصلی استفاده از صندلی دوش.

با نشستن و حالت بهتر ، از افتادن جلوگیری کرده و ایمنی را تضمین می کند.با بهبود وضعیت نشستن و ایستادن ، می توان از دوش مراقبت مراقبت کرد.

یک جفت:صندلی چرخدار برقی بعدی:محدوده کاربرد ویلچر