چگونه برای انتخاب صندلی چرخدار مناسب

- Oct 28, 2020-

نحوه انتخاب صندلی چرخدار مناسب

1. عرض صندلی 2.5 ~ 5 سانتی متر در هر طرف از عرض ران

2. کپی ارتفاع حاشیه بالایی در حدود 10 سانتی متر موقعیت فلاش زیر بغل،

۳- ارتفاع پدال پا از زمین ۵ سانتی متر است. اگر بشقاب پا باشد که می توان آن را بالا و پایین تنظیم کرد، می توان آن را تا ۴ سانتی متر کمتر بلند کردن ران دیستال پس از نشستن سرباز زخمی، بدون دست زدن به ارتفاع بالشتک تنظیم کرد

4. آرمرست ارتفاع: آرنج فلکس مفصل 90°. ارتفاع آرمرست فاصله صندلی تا آرنج به علاوه ۲٫۵ سانتی متر است

جیانلیان پزشکی همچنان به شما خدمت می کند


یک جفت:چوب راه رفتن بعدی:آشناترین صندلی چرخدار غریبه